Отказана доставка:

1.Клиентът има право да откаже доставката на поръчаният от него продукт в следните случаи:
1.1 Цената не съответства на посочената в сайта;
1.2 Доставената стока е видимо повредена;
1.3 Не е спазен предварително уговорения срок за доставка с повече от 3 работни дни;
1.4 Доставената стока не съответства на поръчаната от клиента;

При отказ за получаване на стоката, извън случаите описани по-долу, отказът се счита за неоснователен и Клиентът дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката. В случай, че клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, Търговецът се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока.

2.Връщане на закупена стока

Клиентът има три възможности:
– Да му бъде възстановена пълната сума, при връщането на продукта
– Да замени продукта за други артикули от онлайн магазина
– Да върне продукта, а Amnesiaskateshop.com да запази сумата на името на клиента, за да може той да се възползва от нея, когато желае

2.1 Възстановяване на сумата
Закупена стока може да бъде върната в срок от 14 дни от получаването й, ако не е ползвана, разпечатана, с нарушен търговски вид и при всички други условия по чл.55 от Закона за защита на потребителя. Клиентът изпраща и касовата бележка, заедно с продукта. Разноските по връщането на стоката са за сметка на Клиента, освен в случаите на фабричен дефект, в които те се поемат от Търговеца.
2.2 Замяна на продукта за други артикули от онлайн магазина
Клиентът трябва да се свърже с Amnesiaskateshop.com до 14 дни от получаването на заявката си (за поръчки в България) и до 30 дни при поръчки в чужбина.

3. Кредит към Amnesiaskateshop.com

Отново, клиентът трябва да се свърже с Amnesiaskateshop.com до 14 дни от получаването на заявката си (за поръчки в България) и до 30 дни при поръчки в чужбина. Процедура при дефектни продукти В случай на видими фабрични дефекти, рекламациите трябва да бъдат изпратени на Търговеца в рамките на до пет дни, след получаване на стоката, а в случай на скрити фабрични дефекти (дефекти които могат да бъдат открити по-късно от Клиента), рекламациите трябва да стигнат до Търговеца до пет дни след откриването на дефекта.
При проявен фабричен дефект в рамките на 30 дни от получаване на поръчката,
Търговецът се задължава да ремонтира или замени повредената стока или да върне сумата на Клиента.
За фабричен дефект се приема всяка една от следните повреди, при положение, че не са причинени умишлено или в следствие на неправилна употреба:
– отлепяне
– разшиване
– сцепване на подметката.
Гаранционният срок започва да тече от момента на получаването на пратката.
Във всеки един от тези случаи, транспортните разходи по връщането на стоката се поемат от Търговеца. Максималния срок за отстраняване на дефекта, появил се през гаранционния период, е 30 дни.
Гаранцията не е валидна в следните случаи:
– повреди, причинени умишлено или в следствие на неправилна употреба
– изтъркване или захабяване в следствие на екстремно натоварване
– пране в пералня
– сушене на висока температура
– липса на документ удостоверяващ покупката.
В случай на отчетени недостатъци при получаване на стоката, клиентът следва да уведоми незабавно за вида и количеството им.
Малки отклонения в качеството, цвета, размера, теглото, повърхността, дизайн и т.н., които се считат за допустими в бизнеса или не могат да бъдат технически избегнати, не са основание за рекламации.